Liquide middelen

Definitie:

Uitleg:

Simpel voorbeeld:

Geavanceerd voorbeeld: