Obligatie

Definitie:

Een obligatie is een schuldbewijs uitgegeven door een entiteit die bevestigt dat de entiteit geld heeft geleend van investeerders en belooft dit bedrag terug te betalen met een vooraf bepaalde rente over een specifieke periode.

Uitleg:

Obligaties worden gebruikt door overheden, gemeenten, en bedrijven om fondsen te werven voor diverse projecten of operationele behoeften.

Simpel voorbeeld:

Stel je voor dat de gemeente een nieuwe bibliotheek wil bouwen en besluit om obligaties uit te geven om dit te financieren. Je koopt een obligatie van €1.000 met een looptijd van 10 jaar en een jaarlijkse rentevoet van 3%.

Geavanceerd voorbeeld:

Een bedrijf wil uitbreiden en heeft extra kapitaal nodig. Het besluit €10 miljoen aan obligaties uit te geven, met een looptijd van 5 jaar en een couponrente van 5%.