Obligaties

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldbewijzen die worden uitgegeven door overheden of bedrijven om geld te lenen van investeerders. In ruil daarvoor ontvangen investeerders rentebetalingen over een bepaalde periode. Obligaties worden beschouwd als een vorm van vastrentende effecten, omdat ze meestal vaste rentebetalingen bieden.

Hoe werken obligaties?

Wanneer een overheid of bedrijf een obligatie uitgeeft, lenen ze geld van investeerders. Dit geld kunnen ze gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het financieren van nieuwe projecten, het aflossen van bestaande schulden of het stimuleren van economische groei.

Investeerders die obligaties kopen, worden obligatiehouders en hebben recht op rentebetalingen over de looptijd van de obligatie. De rente kan worden betaald op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld elk kwartaal of jaarlijks. Aan het einde van de looptijd betalen de uitgever van de obligatie het geleende bedrag terug aan de obligatiehouders, ook wel de hoofdsom genoemd.

Soorten obligaties

Er zijn verschillende soorten obligaties die kunnen worden uitgegeven. Enkele veelvoorkomende types zijn:

 • Overheidsobligaties: Deze worden uitgegeven door overheden om financiering te verkrijgen voor overheidsuitgaven. Ze worden beschouwd als veilige investeringen, omdat ze vaak worden gesteund door de belastinginkomsten van een land.
 • Bedrijfsobligaties: Bedrijven kunnen obligaties uitgeven om kapitaal aan te trekken voor hun activiteiten. De rente op bedrijfsobligaties kan hoger zijn dan die op overheidsobligaties, maar ze brengen ook meer risico met zich mee.
 • High-yield obligaties: Deze obligaties worden uitgegeven door bedrijven met een lagere kredietwaardigheid, waardoor ze een hoger rendement bieden. Ze worden ook wel junk bonds genoemd vanwege het hogere risico dat ermee gepaard gaat.
 • Convertible obligaties: Dit zijn obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen van het uitgevende bedrijf. Dit biedt investeerders de mogelijkheid om te profiteren van een stijging van de aandelenkoers.

Voordelen van obligaties

Obligaties bieden verschillende voordelen voor zowel uitgevers als investeerders:

 • Regelmatige rentebetalingen: Obligaties bieden investeerders stabiele rentebetalingen gedurende de looptijd van de obligatie, wat kan zorgen voor een regelmatige inkomstenstroom.
 • Diversificatie: Obligaties kunnen helpen bij het diversifiëren van een beleggingsportefeuille, omdat ze een ander risico-rendementsprofiel hebben dan aandelen.
 • Terugbetaling van hoofdsom: Aan het einde van de looptijd betalen obligatie-uitgevers de hoofdsom terug aan de obligatiehouders, waardoor investeerders hun oorspronkelijke investering kunnen terugkrijgen.
 • Veiligheid: Overheidsobligaties worden over het algemeen als veilige investeringen beschouwd vanwege de steun van de overheid. Bedrijfsobligaties hebben echter verschillende risiconiveaus, afhankelijk van de financiële gezondheid van het uitgevende bedrijf.

Risico’s van obligaties

Hoewel obligaties als veilig worden beschouwd, brengen ze ook enkele risico’s met zich mee:

 • Renterisico: Wanneer de rentetarieven stijgen, kunnen bestaande obligaties minder aantrekkelijk worden, omdat nieuwe obligaties hogere rente bieden. Dit kan de waarde van bestaande obligaties doen dalen.
 • Kredietrisico: Obligaties van bedrijven met een lage kredietwaardigheid kunnen een hoger risico met zich meebrengen. Als het bedrijf failliet gaat, kunnen investeerders hun geld verliezen.
 • Inflatierisico: Inflatie kan de koopkracht van toekomstige rentebetalingen verminderen, waardoor obligaties minder aantrekkelijk worden.

Al met al kunnen obligaties een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele rentebetalingen en diversificatie binnen hun portefeuille. Het is echter belangrijk om de risico’s te begrijpen en een weloverwogen beslissing te nemen op basis van individuele beleggingsdoelen en risicotolerantie.